بال سفر

درون چشنم آهوها

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : غزل

بال سفر می گیرم از کوچ پرستوها

پر می کشم تا گنبدت با عطر شب بوها
.
.
.

شعر

بال سفر می گیرم از کوچ پرستوها

پر می کشم تا گنبدت با عطر شب بوها

چون  قطره بارانی به پایت باز می افتم

چون قطره ای ناچیز از سیل هیاهوها

شهد و عسل را از تو بی شک وام می گیرند

زنبورهای کارگر انبوه کندوها

من سال ها دنبال ضامن گشتم و امشب

دیدم تو را آقا  میان چشم آهوها


ستاره رفیعیان. 16 سال

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز انزلی 1_گیلان