نقاشی پر آهنگ

دست پاییز

دسته : طبیعت
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

دشت ها خسته از گرما

تشنه ي باد و باران بود

باد پاييز

ناگهان از دور
.........

شعر

 

دشت ها خسته از گرما

تشنه ي باد و باران بود

باد پاييز

ناگهان از دور

مي دود

زرد و با سرعت

مي تكاند

خستگي از رود

از تن سبز وزرد درخت

دست باد

تند و بي وقفه

بر سر دشت ها و مزرعه ها

مي كشد؛

نقش ديگري از رنگ

زرد و سبز و نارنجي و قرمز

سازي از نقش هاي پر آهنگ.


زهرا عبد الله زاده / 15ساله

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مركز زرين شهراستان اصفهان

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی