سکوت دشت

دسته : طبیعت
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : نیمایی

زن كولي

كنار نهر كوچكي نشست

و از اشك هايش

ترانه ساخت
.....

شعر

زن كولي

كنار نهر كوچكي نشست

و از اشك هايش

 ترانه ساخت.

صداي باد و نغمه ي كولي

سكوت را

ناگهان شكست

سكوت دلنشين دشت

پراز

ترانه هاي عاشقانه شد...


مرضيه عبدالهي/ 17ساله

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مركز زرين شهر_استان اصفهان

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی