باران رنگی

پاییز

دسته : طبیعت
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

باران ریزی شیشه را می شوید

ونجوای آن در گوش من می پیچد

و.....

شعر

باران ریزی شیشه را می شوید

ونجوای آن در گوش من می پیچد

ودرگوش

درخت سپیدار توی حیاط

باران رنگی می ریزد

قرمز

زرد

و قهوه ای

باران شیشه را می بوسد.فاطمه جعفری/12 ساله

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مبارکه _ استان اصفهان

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی