تک درخت

فرشته نجات

دسته : طبیعت
گروه سنی : ۵ تا ۱٢ سال
قالب شعر : مثنوی

تک درخت قصه ما غصه داشت او برای راه رفتن پا نداشت

در یکی از روزهای گرم تیر .........

شعر


 

در کنار جوی آب و چشمه ای                                    ان طرف تر تک درخت تشنه ای

سال ها در حسرت آن آب بود                                     آب خوردن آرزو و خواب بود

کاش می شد تا کنار آب رفت                                        لحظه ای با این خیال و خواب رفت       

تک درخت قصه ما غصه داشت                                او برای راه رفتن پا نداشت

در یکی از روزهای گرم تیر                                        نوجوانی می گذشت از ان مسیر

دید او گرمای سخت ظهر را                                          بی رمق مانده درخت و برگها

چند باری دست روی سر کشید                                   ناگهان فکری به ذهن او رسید

با تلاش و کوشش سخت و شدید                                   آب چشمه تا درخت ما رسید

تک درخت قصه ما شاد شد                                                از کمند غصه او ازاد شدآرش یوسف نژاد/ گروه سنی «د»

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان _خراسان شمالی

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی