نام تو

نذر حرم

گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال
قالب شعر : غزل

شعر خوابید و قلم بعد تو بیدار نشد

یوسف از شرم دگر راهی بازار نشد

از دل جمعیت و شور و تقلا انگار

یک نفر محض رضا میثم تمار نشد
.
.
.

شعر

 

شعر خوابید و قلم بعد تو بیدار نشد

یوسف از شرم دگر راهی بازار نشد

از دل جمعیت و شور و تقلا انگار

یک نفر محض رضا میثم تمار نشد

مادرم گفته مرا نذر حرم خواهد کرد

سعی کردم بشوم نذر تو ، انگار نشد

از کرامات تو هر قدر بگویم بس نیست

هیچ وصفی ز کرامات تو انکار نشد

بعد از آن روز که از  شهر گذشتی آرام

دیگر آن رد قدم های تو تکرار نشد

شاعران در شب شعری به تو روی آوردند

که در آخر بشود نام تو اقرار ، نشد!

نوریه گیتی بین /گروه سنی د

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز مجتمع رشت _ گیلان

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی