تفریق بر سه

دسته : عاطفی
شاعر : مهدی نادری
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : مثنوی

دوباره چشمم به دنیا باز شد
عشقم به طبیعت آغــاز شد

شعر

تفریق بر سه

دوباره چشمم به دنیا باز شد

عشقم به طبیعت آغــاز شد

صدای بلبــل دل نــواز شد 

شرشــر چشمــــه آواز شد

ز فکرش ذهنم حــریق شد   

دلــم بر سـه تفـــریق شد

مهدی نادری، 15ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره دو ساری