من آزادم

دسته : طبیعت
شاعر : مبینا پروا
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
قالب شعر : نیمایی

پرنده پرواز می کرد
دخترکی می خندید

شعر

من آزادم

باد آزادانه در هوا می پیچید

سبزه ای می رقصید

پرنده پرواز می کرد

دخترکی می خندید

مبینا پروا، 10 ساله 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامسر