که برگردی

چشم به راه

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : مستزاد

میان دست هایت باز هم لبخند می ریزم

که برگردی
میان چای تلخت قند.........

شعر

میان دست هایت باز هم لبخند می ریزم

                                                 که برگردی

میان چای تلخت قند می ریزم 

                                                 که برگردی

کنار کلبه ی چوبی به گلها آب می دادم 

                                                 که برگردی

به دل نور و به شب مهتاب می دادم

                                                 که برگردی

در خانه به رویت باز می کردم 

                                                 که برگردی

به یادت در خیال خود فقط پرواز می کردم 

                                                 که برگردی

 

 رعنا عوض زاده

سن: 12 سال

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

دیلم_استان بوشهر 


مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی