اینجا که من هستم

دسته : عاطفی
شاعر : کوثر پایان
قالب شعر : سپید

اينجا كه من هستم
پدر كار مي خواهد
مادر كمك مي خواهد
خواهرم كتاب
وبرادرم ذره اي محبت

شعر

اينجا كه من هستم

پدر كار مي خواهد

مادر كمك مي خواهد

خواهرم كتاب

وبرادرم ذره اي محبت

اينجا كه من هستم

كيف پول مي خواهد

پول زحمت مي خواهد

وزحمت كمربابا را

اينجا كه من هستم

كلاس سكوت مي خواهد

سكوت مرد مي خواهد

مرد دل

ودل عشق را

اينجا كه من هستم

گل آب مي خواهد

وآب چشمه را

وچشمه باران را

وباران خدا را در نظر مي گيرد.

 

کوثر پایان - 13 ساله -عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : ترانه
سال تولید : ۱٣٩۵