به یاد بابا

دسته : سرگرمی
گروه سنی : ٢ تا ۵ سال

اتل متل یه بچه

بچه که نه تربچه

شعر

اتل متل یه بچه

بچه که نه تربچه

رفت و نشست تو باغچه

گفت که منم یه غنچه

تربچه ، غنچه می شه ؟

نه ، نه ، نه ، نمی شه

تربچه جان کجایی

غنچه که نه ، بلایی

بله و بلا ، بلاچه

غنچه ، کچل کلاچه

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : هیچانه(متل)