تو سرفصلی

دسته : طبیعت
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : نیمایی

تو خورشیدی
كه می‌تابی
از آن بالا به روی ما
ز روی گنبد آبی

شعر

تو خورشیدی
كه می‌تابی
از آن بالا به روی ما
ز روی گنبد آبی

تو بارانی
كه می‌باری
پیام سبز رُستن را
برای سبزه‌ها داری

تو دریایی
كه زیبایی
چه پرشوری و پرغوغا
پر از امید و رؤیایی

بهاری تو
صفا داری
تو پیغام شكفتن را
برای غنچه‌ها داری

تو سرفصلی
تو آغازی
پُر از رمزی، پر از رازی
تو شعر خوب پروازی

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی