خورشید روشن

دسته : طبیعت
شاعر : ماهان برزگر
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

پرندگان با هم اتحاد دارند
عشقی که دارند در دسته هاشان
موج های خروشان پراضطرابند

شعر

خورشید روشن

پرندگان با هم اتحاد دارند

عشقی که دارند در دسته هاشان

موج های خروشان پراضطرابند

درختان

قوی، پراستقامت

دریای آزاد کاری ندارد با جنگ آنها

خورشید پیروز هوا را روشن کرد

او عاقل است عاقل

او پیروز است زیرا

با روشنی جنگ را تمام کرد.

ماهان برزگر، 10 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامسر