شادی کجاست؟

دسته : عاطفی
شاعر : زهرا مدانلو
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

هرروز غمگین ‌تر از دیروز
روزها خیلی ساده پشت سر هم می ‌گذشت

شعر

شادی کجاست؟

هرروز غمگین ‌تر از دیروز

روزها خیلی ساده پشت سر هم می ‌گذشت

گاهی رنگی ‌تر، گاهی خاکستری ‌تر

و به پیشرفت خود افتخار می ‌کردند

غافل از این که شادی بغل گوششان بود

هیجان ‌های کوچک و بهانه ‌های ساده

فقط باید کمی کودک می ‌شدی...

زهرا مدانلو، 14 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جویبار