اگر این ها نبودند

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

صدایش می زند باد

عبورش می دهد راه

نگاهش می کند سرو

کنارش می رود ماه

شعر

صدایش می زند باد

عبورش می دهد راه

نگاهش می کند سرو

کنارش می رود ماه

پناهش می دهد شعر
بزرگش می کند درد
اگر این ها نبودند
دلِ تنگم چه می کرد ؟

دلم خودکار می خواست
که من را ،نه!خودش را
بـبـارد چکــه چـکـه
شبی از چشم دنیـا

دلم بارید و بارید
و رودی شد سرانجام
دلم پیوند خورده است
به اقیانوس آرام

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی