دو تا دست خوب

گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : نیمایی

زمستان و شب

و بازی آرام برف و نسیم

به روی پلی

كه دست درختان به آن می‌رسد

شعر

زمستان و شب

و بازی آرام برف و نسیم

به روی پلی

كه دست درختان به آن می‌رسد

من و كفشهایم قدم می‌زنیم

چه آرامشی!

چه آرامشی در دل كوچه‌هاست

چقدر این شب و این سكوت

شبیه خداست!

من امشب پرم

پرم از دعا، از خیال خدا

دو تا دست

دو تا دست خوب از دل آسمان

پرنازك ابرها را به من می‌دهد

و من در سكوت

سبك چون پر ابرها

قدم می‌زنم روی پل، با خیال خدا

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی