گنجشک های ساده و زیبا

دسته : طبیعت
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : نیمایی

گنجشكها…!

گنجشكهای ساده و زیبا!

آه ای برادرهای من

كوچك!

شعر

گنجشكها…!

گنجشكهای ساده و زیبا!

آه ای برادرهای من

كوچك!

آوازتان در گوشهای من

چون حرفهای ساده یك شاعر كودك

زیبا و شیرین است

من معنی آوازهای ساده‌تان را

خوب می‌دانم

در جیك‌جیك سبزتان

من نیز می‌رویم

من نیز می‌خوانم.

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی