چوپان کوچک

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

چوپان كوچك! نی بزن
تا غصه‌هایت كم شود
آواز غمگینی بخوان
تا آسمان بی‌غم شود

شعر

چوپان كوچك! نی بزن
تا غصه‌هایت كم شود
آواز غمگینی بخوان
تا آسمان بی‌غم شود

چوپان كوچك! نی بزن
شعری بخوان، شعری بخوان
تا دشت و كوه و باغ هم
زیبا شوند و مهربان

غمهای خود را یك به یك
در نی بریز، آهنگ كن
با نغمهء آهنگها
دنیای خود را رنگ كن

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی