خاطرات شیرین

دسته : عاطفی
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال
قالب شعر : نیمایی

شیرین، خیال انگیز

مثل عسل…

مانند عطر یاس در باران

لبخند تو

شعر


شیرین، خیال انگیز

مثل عسل…

مانند عطر یاس در باران

لبخند تو

در آلبوم:

چون شعر،

یادآورِ آن خاطرات گرم و شیرین است

که شکل می گیرند

در ذهن من یک یک

مانند رؤیاهای شیرین و خیال انگیز

در روزهای ابری پاییز

تو در بهار و در زمستانِ‌ دلم هستی

تو همكلاسی در دبستانِ دلم هستی

ای خاطرات من

ای عطر یاس من!

ای همكلاس من!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی