رودکی

دسته : آموزشی
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : نیمایی

رودكی!

ای پدربزرگِ شعر،

آسمان شعر فارسی

همیشه آبی است

شعر


رودكی!

ای پدربزرگِ شعر،

آسمان شعر فارسی

همیشه آبی است

و خلاصه ی تمام شعرهای توست

و صدای تو از آن شنیده می‌شود

و دیده می‌شود

بوی جوی مولیان
جاری است
در تمام جویبارها
عطر شعرهای تو همیشه می‌رسد
از پَسِ هزار سال
در تمامی بهارها
رودكی!
ای پدربزرگ شعر،
كودكی شعرهای تو
منم
منم منم!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی