شعرهای کوچک

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

خسته
نا امید
مایوس است
از فرزندان خود
زمین!

شعر

1:
خسته
نا امید
مایوس است
از فرزندان خود
زمین!
———————
2:
آشفته
پریشانند
می هراسند
از این پلنگ ایستاده بر پتو
رؤیاهایم!
———————-
3:
مثل ماهی های توی حوض
از زیر دستم
لیز می خورند و فرار
می کنند این روزهای هفته!

———————–
4:
به همین سادگی
قاره آسیا
شمال آفریقا
و قسمتی از دریای
مدیترانه را در مقابل
یک آبنبات چوبی به من
فروخت!
چه آرام جابه جا می شود
جهان
زیر قیچی ساده کود کانه اش!

———————–
5:
کلمات را شستم
روی بند پهن کردم
باد برد کلمه ی پایانی شعرم را
گنجشکی به انتهایش خواهم چسباند!

—————————————
6:
گنجشک ها
چه شادمان و
آسوده خاطر
فرود می آیند
بر روی شاخه های درختی
روبه روی مغازه پرنده فروشی!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی