زندگی

دسته : عاطفی
شاعر : فاطمه شوندی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

زندگی ام
پرچمی است وسط میدان اصلی شهر

« شاعر عضو نوجوان مرکز شماره ۷ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم است.»

شعر

زندگی ام

پرچمی است وسط میدان اصلی شهر

باهر طوفان و نسیمی

به هر جا که دلش خواست سرک میکشد...

به هر جا که دلم نخواست...
مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵