مبادا

دسته : عاطفی
شاعر : سنا برزگر
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

من می‌بافم ، تو می‌شکافی

من شالی را تا گرم شوی ...

و تو

...

شعر


من می‌بافم ، تو می‌شکافی

من شالی را تا گرم شوی ...

و تو


رج به رج آن را می‌شکافی ،

تا مبادا نخ بادبادکت کوتاه شود

و به اوج نرسی...


سنا برزگر٬ عضو نوجوان مرکز شماره ۷ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩۵