انگشتر

دسته : طبیعت
شاعر : محمد‌امین اصغری
گروه سنی : ٩ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

انگشتری گم شده در میان کویر

شعر

انگشتری گم شده در میان کویر 

                                انگشتری که 

دو نگین دارد 

    یکی ست فیروزه ای 

             از جنس انتظار 

    یکی ست طلا 

             از جنس آفتابمحمد‌امین اصغری-  عضو نوجوان مرکز شماره ۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : هیچانه(متل) ، شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵