شهر رویا

دسته : طبیعت
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : مثنوی

بیـــاید با هم بچه ها ما دوست بشیم با گل ها
با سبزه ها، درخت ها بــــریم بـه شهــر رویـا

شعر

بیـــاید با هم بچه ها 

ما دوست بشیم با گل ها

با سبزه ها، درخت ها 

بــــریم بـه شهــر رویـا

رویای ما چه زیباست 

پراز گـل و درختــــاست

گلای اون هـزاررنـگ 

شــکوفـه های قـشــنـگ

یه وقت ندن تورو هل 

پـــا بــذاری روی گــل

نکنــی تـو گـــل ها رو 

نعمـت های خـــــدا رو

گل ها می دن به دنیا

 این همــه رنــگ زیبــا

شــــادابی و طـــراوت 

عطـر خوش و لــطافت

قـــدر گــل را بــدونیم

 بـــــا هم دیگــه بخونیم

دنیـــای مـا با گـل ها 

می شــــه همیشه زیبا

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵