طفل شش ماهه

شاعر : مهنا رجبی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

طفل شش ماهه ی حسین
ندیده بود اندکی آب
در آغوش زینب
به آرامی رفته خواب
آخرین کسی که ماند
برای مولا، او بود

شعر

طفل شش ماهه

طفل شش ماهه ی حسین

ندیده بود اندکی آب

در آغوش زینب

به آرامی رفته خواب

آخرین کسی که ماند

برای مولا، او بود

تیر در گلویش

لباس هایش غرق خون بود

ای علی اصغر من

بخواب ای برادر

برو بهشت، کنار

برادر بزرگتر

مهنا رجبی، 13 ساله 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نکا