دختر

دسته : اجتماعی
شاعر : مهدیه رستمی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : نیمایی

مثل غنچه باز می شود
آرام و آهسته
او گلی از آسمان است

شعر

دختر

مثل غنچه باز می شود

آرام و آهسته

او گلی از آسمان است

پروانه های رنگی

 رو شانه اش نشسته

نوازش می کنند

آن گیس بافته

دختر زیباتر از عروسک

دختر بوی گلاب دارد.

مهدیه رستمی، 13 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پل سفید