خدا

شاعر : محدثه رضازاده
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : سپید

تو خدای هر گل از گلدان با هم بودنی

شعر

خدا

تو خدای هر گل از گلدان با هم بودنی

که در آوازه ی گلشن ها سهم عظیمی داری

تو خودت مهراندوز تمام شعرهایی هستی

       که در ذهن طبیعت پیچیده...

محدثه رضازاده، 13ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک ساری