ماه

دسته : طبیعت
شاعر : ارشیا نیکجویان
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : سپید

وقتی ماه کامل شد، آدم ‌ها گرگ می ‌شوند،
ناراحت، زوزه می‌ کشند.

شعر

ماه

آنگاه که روباه سیگار می ‌کشد،

آدم ‌ها سکوت می‌ کنند

و آنگاه که ماه،

در تاریکی لَم می ‌دهد

داد می ‌زنند، نصفش می ‌کنند

و خوش‌حال‌ اند.

وقتی ماه کامل شد، آدم ‌ها گرگ می ‌شوند،

ناراحت، زوزه می‌ کشند.

ماه، روباه،

کنار هم

نگاره‌ گرِ جنبش آنها هستند.

ارشیا نیکجویان، 16ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیمرغ