پرهای غمگین

دسته : عاطفی
شاعر : زهرا ترکمان
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : نیمایی

پرهای من تنها
زرد و سفید و سرخ
زیبا چون گلها

شعر

پرهای غمگین

پرها بی تابند

رنگارنگ و زیبا

پر می کشند ساده

 بر آسمان ها

پرهای من غمگین،

پرهای من تنها

زرد و سفید و سرخ

 زیبا چون گلها

آنها ز هر سختی

بیگانه اند چون آب

پر می زنند آنها

 در آسمان بی تاب

زهرا ترکمان، 11 ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پل سفید