آسمان خونین

شاعر : زهرا مرادی‌نعمت
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

صدای بال جبرئیل

از آسمان خونین حنجرهات

به گوش میرسید...

شعر

چوب 

به مرواریدها می‌خورد

کاخ می‌لرزید

صدای بال جبرئیل 

از آسمان خونین حنجره‌ات

به گوش می‌رسید...


زهرا مرادی‌نعمت٬ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان قم ٬ مرکز شماره ۴ 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵