نقطه چین

شاعر : اکرم علی پور اصل
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

وقتی خدا برای خودش آفرین گذاشت...
نام : اکرم نام خانوادگی : علی پور اصل

مربي ادبي مركز خوي

شعر

    نقطه چين

 

فرهنگ را برای همیشه زمین گذاشت

باید به جای اسم شما نقطه چین گذاشت

جای سکوت و چاه و شب و بغض های درد

یک سینه سوز، نه! غزلی آتشین گذاشت

وقتی شما روی زمین پا گذاشتید

وقتی خدا برای خودش آفرین گذاشت

وقتی زمان جزامی جهلی سیاه بود

وقتی که ظلم روی زمین زخم کین گذاشت

جغرافیای ژرف قدم های پاکتان

پا را به روی خاک کثیف زمین گذاشت

می خواستم تمام شما را غزل کنم

اما قلم به جای غزل نقطه چین گذاشت

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۵