آواره فصلها

دسته : عاطفی
شاعر : سارا حاتمی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

رفتي و
پاييز به دنبالت رفت ...

شماره يك اروميه
15 ساله

شعر

                          آواره فصلها

 

تو كه رفته اي

ميان واژه هايت گير افتاده ام ...

زود باش !

تا هجي ات مي كنم برگرد

  • آواره فصلها

رفتي و

عاشقي از ياد پاييز رفت ...

رفتي و

پاييز به دنبالت رفت ...

رفتي و

من ماندم

آواره فصلها...

بي پاييز ...

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی