چیستان

دسته : سرگرمی
شاعر : مریم اسلامی
گروه سنی : ٢ تا ٧ سال

صد تا کچل تو یک خونه
کنار هم دونه دونه

شعر

صد تا کچل تو یک خونه

کنار هم دونه  دونه

عجیبه ، موهای اونا

بیرون ِ در جا می مونه       


   بلال