قِر و فِر

دسته : طنز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : دوبیتی

دو لیوان آب در کیسه‌فریزر
دوتا ماهیِ قرمز با کمی قِر
بیا تغییر کن در سال تازه
که حتی سبزه موهایش شده فِر

شعر

دو لیوان آب در کیسه‌فریزر

دوتا ماهیِ قرمز با کمی قِر

بیا تغییر کن در سال تازه

که حتی سبزه موهایش شده فِر