این طوری نگاهم نکن

دسته : طنز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : دوبیتی

نگاهم می‌کنی از پشت شیشه
نگاهت تیز، مثل تیغ و تیشه
منم ماهیِ قرمز در شب عید
تو اما قوم و خویش شیر بیشه

شعر

نگاهم می‌کنی از پشت شیشه

نگاهت تیز، مثل تیغ و تیشه

منم ماهیِ قرمز در شب عید

تو اما قوم و خویش شیر بیشه

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی