عیدی خلاصه

دسته : طنز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۴ سال
قالب شعر : دوبیتی

الهی جیب تو پُرپول باشد
به یادم فکر تو مشغول باشد
توجه کن به نرخ ارز و سکه
خلاصه عیدی‌ات چک‌پول باشد

شعر

الهی جیب تو پُرپول باشد

به یادم فکر تو مشغول باشد

توجه کن به نرخ ارز و سکه

خلاصه عیدی‌ات چک‌پول باشد

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی