نماز

شاعر : سیده زهرا آقاجان پور طوری
گروه سنی : ٧ تا ٩ سال
قالب شعر : مثنوی

وقتی نماز می خونم
انگار تو آسمونم

شعر

نماز

وقتی نماز می خونم

انگار تو آسمونم

من از زمین جدایم

پیش فرشته هایم

دستای من تو دستشون

پر می کشم به آسمون

من با اونا می رم بالا

می چینم از ستاره ها

ستاره از دستای من می باره

پر می شه جانمازم از ستاره

سیده زهرا آقاجان پور طوری، 11 ساله

عضو مکاتبه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان