برزخ

دسته : عاطفی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : غزل

زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست
مرگ هم در دوزخ بی اعتنایی ساده نیست

شعر

برزخ

زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست

مرگ هم در دوزخ بی اعتنایی ساده نیست

در قفس باشی خیال آسمان ها می کنی

در قفس پر دادن بال رهایی ساده نیست

عشق را بر کاغذ شعرت به هوشیاری نشان

مست عاشق را بدان دیوان سرایی ساده نیست

حیف اما در مرامت بی وفایی بود و هست

در مرام من ولی فکر جدایی ساده نیست

بار اول بازی دل را به چشمت باختم

حیف اما بار دیگر آشنایی ساده نیست

علی اکبر عبدالله زاده، 15 ساله

استان مازندران، مرکز بهشهر