پرسش

دسته : عاطفی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : چهار پاره

دلم می خواست روزی تو
بیایی در کنار من و در
یک نامه ای زیبا
بگویی شاد و خندانم.

شعر

پرسش

هزاران پرسش دارم

که تو مانند او هستی

دلت مانند یک دریاست

ولی در آسمان هستی

لباس سبزی از برگی

همیشه بوی تو دارد

و جنس دست هایت از

هوای پاک مه دارد

دلم می خواست روزی تو

بیایی در کنار من و در

یک نامه ای زیبا

بگویی شاد و خندانم.

سیده هستی قادری، 12ساله

استان مازندران، مرکز شماره یک ساری

مشخصات شعر
زبان : فارسی