دعا

گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال

تو مثل بارانی
مثل کوهی

شعر

دعا

تو مثل بارانی

 مثل کوهی

تو مثل دشتی

تمیز و زیبایی

خدا کند

زودتر بیایی

فاطمه رحیمی،11ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رامسر