ترانه ی ابرها

دسته : طبیعت
شاعر : مریم هاشم پور
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

دلم گرفته از بس
هوای شهر دودی است
ببین پرنده‌ای هم
میان آسمان نیست

شعر

دلم گرفته از بس
هوای شهر دودی است
ببین پرنده‌ای هم
میان آسمان نیست

درخت‌های كوچه
چقدر غصه دارند
خدا! به ابرهایت
بگو كمی ببارند

بگو كه نم‌نمك باز
ترانه‌ای بگویند
تمام دودها را
از آسمان بشویند…