عطر حج

گروه سنی : ٧ تا ٩ سال

از هوا می‌بارد
دانه‌های پنبه
پدرم از مكه
می‌رسد یكشنبه

شعر

از هوا می‌بارد
دانه‌های پنبه
پدرم از مكه
می‌رسد یكشنبه

خانه را با مادر
آب و جارو كردیم
بعد گلدان‌ها را
به حیاط آوردیم

مادرم می‌پاشد
همه جا عطر و گلاب
می‌نهد در سینی
شمع و آینه و آب

بوی خوش اسپند
مزه نقل و نبات
لحظه‌هامان سبز است
با سلام و صلوات