نامه

دسته : عاطفی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

چرا تاریک و سردی
کنار این همه رنگ؟

چه حسی داری امروز؟
پر از ابری و دلتنگ؟

شعر

چرا تاریک و سردی
 کنار این همه رنگ؟

چه حسی داری امروز؟
 پر از ابری و دلتنگ؟

چه حسی داری امروز؟
 بگو…تاریک؟روشن؟

دلت می خواهد الان
 کجا باشی دقیقا؟

کنار ساحلی دور
 رفیق موج و ماهی؟

ویا چون ذره ای گم
 در این دود و سیاهی؟

میان یک جزیره
 جدا از هرچه انسان؟

و یا در قیل و قال ِ
 خیابان های تهران؟

من آن سنگ صبورم
 بگو در دل چه داری؟

پر از ابری و دلتنگ
 نمی خواهی بباری؟

تو با این بغض پرپر
 من و این دفتر خیس…

 چه حسی داری الان؟

 برایم نامه بنویس