زیارت

دلتنگ

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

به کسی جز خودت نمی گویم
........

شعر


بیقرار

آرام و آهسته

به کسی جز خودت نمی گویم

برای دیدن گنبد طلائیت

روز ها و شب ها ست

که بیقرارم


زهرا علیمرادی (گروه سنی د)

 کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز هرسین _استان کرمانشاه

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی