آسمان

برف نقلی

دسته : طبیعت
گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

من عاشق این آسمانم

در روزهای سرد پاییز
..........

شعر

«آسمان»

امروز دلگیر است و ساکت

انگار قلبش غصه دارد

من عاشق این آسمانم

وقتی که نم نم نم ببارد


من عاشق این آسمانم

در روزهای سرد پاییز

با باد و توفان و تگرگش

با گریه هایش نرم و یکریز


گاهی دلش لبریز شادی

سرزنده مثل کودکان است

وقتی که می خندد چه زیباست!

لبخند او رنگین کمان است


وقتی که می کوچد پرستو

لبریز از آهنگ بال است

من عاشق این آسمانم

وقتی که چون دریا زلال است


وقتی سفید از نقل برف است

می بینمش از پشت شیشه

زیباست در هر چار فصلش

من دوستش دارم همیشه!

                                                       انسیه موسویانمشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی