سوار جاده نور

منتظر

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : چهار پاره

لحظه ها لحظه های پر تشویش
انتظار انظار بی پایان
کی می آید سوار جاده ی نور؟
ای خدا ای خدای خسته دلان؟
........

شعر

«سوار جاده ی نور»

لحظه ها لحظه های پر تشویش

انتظار انظار بی پایان

کی می آید سوار جاده ی نور؟

ای خدا ای خدای خسته دلان؟


کوچه های زمین چه تاریک است

خبری از صدای پایش نیست

قاصدک های خسته می گویند

توی این جاده جای پایش نیست


گرچه ای تک سوار جاده ی دور!

بی نگاه تو غرق پاییزیم

وقتی از قله ها فرود آیی

پیش پایت شکوفه می ریزیم

                                                   انسیه موسویان

 

 

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی