لحضه های بارانی

زائر خسته

گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

من که از غربت ستاره پرم

و دلم چشمه سار عاطفه هاست

عاشق لحظه های بارانی

عاشق لحظه های پاک دعاست،
...............

شعر

 «لحظه های بارانی»

لحظه های اجابت عشق است

سادگی هم کنار پنجره هاست

امشب آوازهای روشن دل

بهترین یادگار پنجره هاست


من که از غربت ستاره پرم

و دلم چشمه سار عاطفه هاست

عاشق لحظه های بارانی

عاشق لحظه های پاک دعاست،


دارم اینجا دخیل می بندم

بر ضریح پر از اجابت تو

عقده های دلم گشوده شده است

باز با دست پر صلابت تو


عطر خیس گلاب می آید

امشب از سمت بی کرانه ی عشق

السلام علیک یا مولا""

شده زیبا ترین ترانه ی عشق


ای نگاهت تبسم خورشید!

زایر خسته ی نگاه تو ام

چون کبوتر دلم به این شاد است

روز غربت که در پناه تو ام


لهجه ی پاک گفت و گو با دوست

لهجه ی پر صراحت عشق است

لحظه ها لحظه های بارانی ست

لحظه های اجابت عشق است

                                                          انسیه موسویان 

                                                      


          مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی