آرزو

نوحه خوان

گروه سنی : ٩ تا ۱۴ سال
قالب شعر : چهار پاره

آرزو دارم صدایم گرم تر باشد

تا بخوانم نوحه شبهای عزاداری

من بخوانم:" کو حسین تشنه لب؟زینب!"

از زمین جوشد صدای گریه و زاری

..............

شعر

آرزو 

آرزو دارم صدایم گرم تر باشد

تا بخوانم نوحه شبهای عزاداری

من بخوانم:" کو حسین تشنه لب؟زینب!"

از زمین جوشد صدای گریه و زاری

آرزو دارم که زورم بیشتر باشد

تا که نخلی را به تنهایی بچرخانم

شب كه از مسجد به سوي خانه مي آيم

مانده باشد روی سینه جای دستانم

آرزو دارم دلم هم نرم تر باشد

مثل پیر ِ مردهای هیأت بالا

گریه ام گیرد بلرزد شانه های من

گم شود در های هایم روضه ی آقا

آرزو دارم که تا جان در بدن دارم

داغدار قهرمان کربلا باشم

ای امام مهربان!کاری بکن تا من

تا ابد از دوست داران شما باشم

                                                              انسیه موسویانمشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی