مباد عصر روز واقعه

اشک خار ها

گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

نگاه کن به بوته های خار
ببین که اشک های بیقرارشان
چگونه می چکد به روی خاک نینوا

.......

شعر


نگاه کن به بوته های خار

ببین که اشک های بیقرارشان

چگونه می چکد به روی خاک نینوا

ببین حسین(ع) را

چگونه انتظار می کشند

مباد عصر روز واقعه

که کاروان

به سوی شام می رو د

حریر پای کودکان کربلا

 به رنج خارتیز مبتلا شود

                                                 سودابه امینی

مشخصات شعر
گونه شعری : شعر معیار و رسمی